Prosjekt amatørstall på Landbanen

Prosjekt amatørstall på Landbanen er et pågående prosjekt som har som mål å sikre at det tilrettelegges for rekruttering, samt at det skapes et miljø som vil tiltrekke seg personer med interesse for hest. For å kunne skape ett miljø må aktivitetsnivået opp på ett minimum og vårt ønske er at den første spiren til et slikt miljø er tilgjengeligheten på en stall og faste stallplasser for hester. 

For å sikre en fordeling av aktive eldre utøvere og tilgang på nye medlemmer, så krever dette at man har miljøer der det er naturlig å ivareta rekruttering. Prosjektet har en egen prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner fra travlagets styret, banekomite og andre engasjerte. 

Status 14.08.2021: Vi har per dags dato 1,1 mill til disp. Det undersøkes søknadsfrister, og det er tenkt oppstart av engasjement rundt byggesaken i forhold til det kommunale. 

Interesse for å ha hest her?

Det har vært meldt stor interesse for en slik stall blant lagets medlemmer med flere. Vi vi gjerne høre fra deg om du kunne være interessert. Send gjerne en e-post til oss!

Under ser du et utdrag fra prosjektgruppa sin presentasjon fra årets generalforsamling. Det er kun forslag til evt plasseringer, utseende og lignende.