Spang Tina og Ove Kampesveen Sparebank1 Ringerike og Hadeland løpet.