Gosen Frid (1) og Per M. Hvattum i tet i treårsløpet. Utvendig Lykke Jojo (2) og Jan Ove Mælum og Hanse Piril (3) og Harald D. Koller.