Referat generalforsamling

Generalforsamlingen i Hadeland Travselskap ble avholdt på Sanner hotell lørdag 25. januar. Av 171 medlemmer var 23 stemmeberettigede fremmøtt.

Styreleder Torill Grønhaug gikk gjennom årsberetningen. I beretningsåret har det vært 12 styremøter, og totalt er 69 saker blitt behandlet. Ett av styremøtene var et felles styremøte med styret i Hadeland Ride- og Kjøreklubb, og tema var utvikling av Landbanen med bygging av Mounted Games bane på «myra» på innerbanen. Hadeland Travselskap har hatt to arrangement i 2013, midtsommertrav og temakveld. Årets midtsommertrav ble avholdt søndag 16. juni. Det var 40 startende hester og 3 ponnier. Torsdag 28. november var det temakveld med Irene Maudahl som foredragsholder. Hun snakket om og demonstrerte ulike behandlingsteknikker på hest for om lag 20 fremmøtte. Hadeland Travselskap stilte med stand, og arrangerte Hadelandsmesterskap i hesteskokasting, under årets Gla’dager i Gran 14. og 15. juni. Hadeland Travselskap var også en bidragsyter under Åpen gård og Hestens Dag på Granavollen 15. sept.

Hadelandshestene har også i 2013 gjort det bra på travbanene. Totalt har Hadelandshestene løpt inn over 4,8 mill. kr, og tatt totalt 93 seirer på 814 starter. Mestvinnende i 2013 var Briskeby Rauen, som blant annet stilte til start i Lars Laumbs løp, Trygve Diskeruds minneløp og Vintillatravet. Blant de hestene som løp inn mest kan også Briskeby Frøkna og Alm Rodina nevnes. De stilte begge til start i både hoppekriteriet og i hoppeavdelingen av Biri Oppdretningsløp. I tillegg hadde Hadeland deltakere i Biri Oppdretningsløp (Lome Gant) og Spenters Æresløp (Jarli Svarten).

Kasserer Erling Knutsen gikk gjennom regnskapet for 2013, og budsjettet for 2014. Både årsberetning og regnskap for 2013 ble godkjent av generalforsamlingen.

Styreleder Torill Grønhaug gikk gjennom saksgrunnlaget for videre utvikling av Landbanen med bygging av Mounted Games bane. Styret fikk generalforsamlingens fullmakt til å gå videre i prosessen, og gjøre de nødvendige avtaler.

Styret for 2014 i Hadeland Travselskap består av Torill Grønhaug (leder), Jens Alm (nestleder), Kristin Alm, Sven-Erik Rasmussen og Gunnhild Søgaard. 1. vara er Tron H. Alm, mens Lars T. Sæthre er 2. vara.

Innkalling generalforsamling

Styret i Hadeland Travselskap ønsker velkommen til generalforsamling lørdag 25. jan. 2014 på Sanner hotell. Generalforsamlingen begynner kl 18.30. Etter generalforsamlingen blir det middag og sosialt samvær.

Nedenfor er saksliste for generalforsamlingen, årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for 2013, valgkomiteens innstilling, samt invitasjon til middag etter generalforsamlingen.

Valgkomiteen besto av Torstein Skjaker, Terje Myrengen og Kristin Alm.