Referat generalforsamling

Generalforsamlingen i Hadeland Travselskap ble avholdt på Sanner hotell lørdag 26. januar. Av 175 medlemmer var 31 stemmeberettigede fremmøtt.

Styreleder Anders Andersen gikk gjennom årsberetningen. I beretningsåret har det vært 9 styremøter og totalt er 36 saker blitt behandlet. Ett av styremøtene var et felles styremøte med styret i Hadeland Ride- og Kjøreklubb, og en bruksavtale for Hadeland Landbane ble signert.  Andelen spillere som velger å la sin grasrotandel gå til Hadeland Travselskap har økt. Hadeland Travselskap bidro også i 2012 til salg av andeler i Folkehesten. Hadeland Travselskap stilte med stand, hestedrosje, ponniridning og arrangerte Hadelandsmesterskap i hesteskokasting under årets Gla’dager i Gran 15. og 16. juni. Hadeland Travselskap var også en bidragsyter under Åpen gård og Hestens Dag på Granavollen 9. sept. Travselskapet hadde stand, og mange var innom for en kaffekopp og en hyggelig hesteprat. Vi stilte også med hest til raseparaden arrangert av Hadeland Ride- og Kjøreklubb, hestedrosje og demonstrasjon av både potetopptaking med hest og skoing av hest.

Av aktiviteter gjennom året er midtsommertrav, temadag og medlemsmøte. Årets midtsommertrav ble avholdt søndag 17. juni. Det var 46 startende hester og 3 ponnier.

Lørdag 17. november var det temadag med Per Estein Prøis-Røhjell fra Trollspeilet foredragsholder. Han snakket om, og demonstrerte, dressurtrening av travere.  Det var et vellykket og interessant møte med mange fremmøtte. Fredag 7. desember var det medlemsmøte hvor Hadeland Ride- og Kjøreklubb var invitert til å presentere sine tanker om videre utvikling av anlegget på Hadeland Landbane.

Hadelandshestene har også i 2012 gjort det bra på travbanene. Totalt har Hadelandshestene løpt inn over 4,7 mill. kr, og har med dette stått for om lag 1/4 av innkjørte penger i Oppland i 2012. Mestvinnende i 2012 var Gylden Tina, som blant annet vant finalen i hoppedivisjonen. Blant de hestene som løp inn mest kan også nevnes Alm Kiwi, som blant annet deltok i Kongepokalen. I tillegg hadde Hadeland deltakere i Norsk Travderby for kaldblodshester (Briskeby Rauen), Norsk Travkriterium for kaldblodshester (Stjerne Vinn), Jacob Meyers Pokalløp og NM for hopper (Briskebyrappa). 

Styret for 2013 i Hadeland Travselskap består av Torill Grønhaug (leder), Kåre Lyse (nestleder), Erling Knutsen, Gunnhild Søgaard og Svein Erik Rasmussen.

Innkalling generalforsamling

Styret i Hadeland Travselskap ønsker velkommen til generalforsamling lørdag 26. jan. 2013 på Sanner hotell. Generalforsamlingen begynner kl 18.30. Etter generalforsamlingen blir det middag og sosialt samvær.

Nedenfor er saksliste for generalforsamlingen, årsberetning og regnskap for 2012, valgkomiteens innstilling, samt invitasjon til middag etter generalforsamlingen.