STYREMØTER

Referat styremøte 14. August 2014

  Planlegging av hestens dag på Landbanen lørdag 30.08.14.

Neste møte ang. Hestens dag: Søndag 24. august kl. 18.30 i klubbhuset på Landbanen

Referat fra styremøtet 12. juni
Kristin Alm overtar som sekretær, etter Gunnhild som har trådd ut av styret. Tron Alm rykker opp som fast medlem av styret.

Neste styremøte : vil bli oppdatert
Referat fra styremøtet 22. mai
Planlegging av årets midtsommertrav var hovedsak på agendaen.

Neste styremøte : 12. juni
Referat fra styremøtet 12. mai
Planlegging av årets midtsommertrav var hovedsak på agendaen.

Neste styremøte : 22. mai
Referat fra styremøtet 6. april
Dette var et kort styremøte, med statusoppdatering med hensyn på utvikling av Landbanen, arrangering av Hestens Dag, sponsoravtaler, mv. 

Neste styremøte : 12. mai
Referat fra generalforsamlingen i Oppland Travforbund 27. feb.
Hadeland Travselskap har fire mandater, og Jens Alm, Kristin Alm, Tron Alm og Karin Hvattum representerte oss. Torill sitter i styret i OT, og representerte OT under generalforsamlingen. Generalforsamlingen behandlet tradisjonelle saker som årsberetning og revidert regnskap, samt gjennomgang av aktivitetsplan for 2014. Fullstendig referat kan fås tilsendt ved henvendelse til styret@hadeland-travselskap.net
Referat fra møte om Bygdedag på Granavollen 17. feb.
Arrangementet har fått navnet Bygdedag, og er kombinert kulturminnedag, Åpen Gård og Hestens Dag. Mandag 17. feb. var det møte hvor fjorårets arrangement ble evaluert, og planleggingen av årets arrangement var tema. Gran kommune arrangerte møtet, og Hadeland Travselskap var representert ved styremedlem Kristin Alm.

Generelt om fjorårets arrangement: Et flott og allsidig program. Mange møtte opp, og i underkant av 2000 besøkende ble anslått. Men regnvær, surt og kaldt, medførte nok noe dårligere oppslutning enn ønsket. Blant mange momenter ble det bl.a. påpekt at det er hestene som trekker ungdom.

Årets arrangement går av stabelen søndag 14. september 2014.

Referat fra styremøtet 6. feb.
Det nye styret ble konstituert. Torill og Jens ble valgt til henholdsvis leder og nesteleder av generalforsamlingen. Styret valgte Sven-Erik til kasserer og Gunnhild til sekretær. Kristin er styremedlem.
Videre fremdrift ("arbeidsplan") for utvikling av Landbanen med mulig bygging av Mounted Games-bane var hovedsak. HT er invitert til er evaluerings- og planleggingsmøte for ny Kulturminnedag/Åpen Gård/Hestens Dag på Granavollen i 2014. Styret er positive, og vil stille på møtet. Videre sto representasjon på de kommende generalforsamlingene i OT og DNT, samt årsrapport til DNT, på dagsorden.

Neste styremøte : 6. april

Styret i 2014

Torill Grønhaug (leder)
Jens Alm (nestleder)
Gunnhild Søgaard (sekretær)
Sven-Erik Rasmussen (kasserer)
Kristin Alm

Vararepresentanter:
1. vara Tron H. Alm
2. vara Lars T. Sæthre

Referat fra styremøtet 20. jan.
Styremøtet var i sin helhet viet forberedelser til generalforsamlingen 25. jan. Saksfremlegg om utvikling av Landbanen med bygging av Mounted Games bane, budsjettet for 2014, aktivitetsplan for 2014 samt kontingeng for 2015 var blant sakene.

Neste styremøte : nytt styre konstitueres etter generalforsamlingen
 
Referat fra styremøtet 12. jan.
Styremøtet var i sin helhet viet forberedelser til generalforsamlingen 25. jan. Regnskap og årsberetning ble gjennomgått.

Neste styremøte : 20. jan.
Referat fra styremøtet 25. nov.
Mandag 25. nov. hadde styret i Hadeland Travselskap felles styremøte med Hadeland Ride- og Kjøreklubb. Tema var videre utvikling av anlegget på Landbanen, med utbygging av Mounted Games bane på indre bane. Forutsetninger som må ligge til grunn for en slik utbygging ble diskutert.

Neste styremøte : 12. jan.
Referat fra styremøtet 17. nov.
Videre utvikling av anlegget på Landbanen (utbygging av Mounted Games bane på indre bane), neste års sølvkjøring og forberedelser til høstens temakveld med Irene Maudahl var tema på kveldens styremøte.

Neste styremøte : 25. nov.
Referat fra styremøtet 11. nov.
Videre utvikling av anlegget på Landbanen (utbygging av Mounted Games bane på indre bane), høstkonferansen i DNT, høstens temakveld med Irene Maudahl, den kommende generalforsamlingen, m.m. var tema på kveldens styremøte.

Neste styremøte : 17. nov.
Referat fra styremøtet 20. okt
Videre utvikling av anlegget på Landbanen (dosering, samt utbygging på indre bane), høstkonferansen for Hedmark og Oppland, høstens temakveld, m.m. var tema på kveldens styremøte.

Neste styremøte : 11. nov.

Referat fra styremøtet 29. juli
Styret gikk gjennom årets Midtsommertrav, og aktuelle forbedringspunkter til neste års arrangement.
Videre behandlet styret innstillingen fra banekomitéen som var blitt satt ned for å evaluere utvikling av anlegget på Landbanen.

Neste styremøte: 20. okt.

Referat fra styremøtet 9. juni
Styret møttes umiddelbart etter innmeldingsfristens utløp, for gjennomgang av årets løp. Ponniløpene ble slått sammen til ett grunnet få meldte ponnier, og to løp måtte dessverre avlyses (3-årige varmblod og montéløpet). I øvrige løp var det fra fem hester og oppover. I alt var over 40 hester og ponnier meldt. Status for praktiske forberedelser ble også gjennomgått.

Neste styremøte : 29. juli
Referat fra styremøtet 26. mai
Hovedsak på agendaen var planlegging av årets midtsommertrav, med gjennomgang av utstyrsliste, funksjonærliste, med mer. Det er mye som skal på plass, men vi er godt i rute og håper på god oppslutning om stevnet.

Neste styremøte : 9. juni
Referat fra styremøtet 5. mai
Første sak på agendaen var planlegging av årets midtsommertrav, med gjennomgang av utstyrsliste, funksjonærliste, med mer. Vi vil i år legge enda mer innsats i markedsføringen av stevnet, og håper på god oppslutning.

Det blir dugnad på Landbanen torsdag 23. mai kl. 18.00. Gjerdet rundt banen har behov for reparasjon, og det er flere andre små og store vedlikeholdsoppgaver som bør gjøres for å få banen klar til midtsommertrav.

Styret oppfordrer alle medlemmene til å bidra både på dugnaden, og til å få et vellykket stevne med mange startende på midtsommertravet.

Hadeland Travselskap vil være med å arrangere Hestens Dag på Granavollen i år også, og planleggingen er i gang. I år blir arrangementet lagt til søndag 15. sept. Vi håper mange tar turen til Granavollen denne dagen.

Neste styremøte : 26. mai
Referat fra styremøtet 17. mars
Første sak på agendaen var planlegging av årets midtsommertrav. Flere ulike tiltak for å øke oppslutningen og få flere innmeldte hester ble diskutert. Praktiske forberedelser starter opp først senere, blant annet ble det planlagt dugnad på Landbanen torsdag 23. mai. Styret oppfordrer alle medlemmene til å bidra både på dugnaden, og til å få et vellykket stevne med mange startende på midtsommertravet.

Banekomitéen er konstituert, og har hatt sitt første møte. Kåre er styrets representant i komitéen, og orienterte. 

Neste styremøte
: 5. mai
Generalforsamling i Oppland Travforbund 28. februar
Hadeland Travselskap har fire mandater, og Torill, Erling, Kåre og Sven-Erik stilte.
 

Referat fra styremøtet 17. februar
Første sak på agendaen var konstituering av det nye styret. Torill er ny leder. Kåre, Erling og Gunnhild fortsetter som henholdsvis nestleder, kasserer og sekretær. Sven-Erik er nytt styremedlem.

Styret evaluerte gjennomføringen av generalforsamlingen, samt diskuterte oppfølging to saker som ble behandlet på generalforsamlingen (banekomité og sammenslåing med Randsfjord Travselskap). Torill orienterte fra ledermøte i Oppland Travforbund. Forberedelse av Åpen gård/Hestens Dag var også tema på agendaen.

Neste styremøte
: 17. mars
Ledermøte i Oppland Travforbund mandag 11. februar
Torill representerte Hadeland Travselskap.
Dagsorden for møtet:
1. Omstrukturering/Effektivisering av Norsk Travsport
2. Aktiviteter i travlaga
3. Kursaktivitet i forbundets regi
4. Generalforsamlingen Oppland Travforbund 28. februar


Styret i 2013

Torill Grønhaug (leder)
Kåre Lyse (nestleder)
Erling Knutsen
Gunnhild Søgaard
Sven-Erik Rasmussen


Vararepresentanter:
Dag Erik Raastad
Lars T. Sæthre
Pål Skjaker

Referat fra styremøtet 25. januar
Møtet var i hovedsak satt av til praktiske forberedelser til generalforsamlingen. Gjennomgang av budsjett for 2013, og evaluering av Åpen gård/Hestens Dag var andre tema på agendaen. Det vil bli arrangert Åpen Gård i kombinasjon med Hestens Dag på Granavollen også i 2013, og foreløpig dato er satt til søndag 15. sept.

Neste styremøte: dato fastsettes av det nye styret

Referat fra styremøtet 13. januar
Møtet var i hovedsak satt av til forberedelser til generalforsamlingen, med gjennomgang av årsberetning, regnskap, mv.

Det er to inkomne saker til generalforsamlingen. Det ene er en forespørsel fra Hadeland Ride- og Kjøreklubb angående bygging av ny ridebane/flerbruksbane på Landbanen. Det andre er en henvendelse angående mulig sammenslåing av de to travlagene på Hadeland. Begge saker ble gjennomgått på styremøtet, og vil bli presentert på generalforsamlingen.

Neste styremøte: 25. januar

Referat fra styremøtet 7. desember
Orientering om Folkehesten 2013 og travgalla, samt praktiske forberedelser av generalforsamling og neste års midtsommertrav, var blant sakene på agendaen.

Travlaget har mulighet for inntjening gjennom å selge andeler i Folkehesten 2013, samt når solgte andeler registreres som "vervet av" Hadeland Travselskap. Alle travlag har fått 10 andeler de skal selge.

Det arrangeres for første gang "Hedmark og Oppland Travgalla", der de største travprestasjonene for 2012 skal hedres. Påmeldingsfristen er utsatt til 10. desember. 

Generalforsamlingen finner sted lørdag 26. januar, og er annonsert i Hadeland og på hjemmesiden. I år, som foregående år, inviteres alle medlemmene med følge til middag på Sanner Hotell etter generalforsamlingen.  

Det blir Midtsommertrav søndag 16. juni. Midtsommertravet vil bli annonsert i juni-bulletinen som vanlig. Det vil imidlertid ikke bli laget en egen løpsbulletin for Hedmark og Oppland i 2013, og dermed heller ikke være noen offisiell koordinering av lokalkjøringene i distriktet.

Etter styremøtet ble det holdt et åpent medlemsmøte, der Hadeland Ride- og Kjøreklubb orienterte om fremtidige utbyggingsplaner. Styret vil behandle dette på sitt neste styremøte.

Neste styremøte: 13. januar

Felleskonferanse for travforbund i Hedmark og Oppland 13. og 14. okt.
Tema var blant annet effektivisering av norsk travsport, nettinnmelding, rekruttering av hesteeiere og medlemmer, og lokal travpolitikk. Torill Grønhaug og Erling Knutsen representerte Hadeland Travselskap.

Referat fra styremøtet 21. september
Planlegging av høstens temadag og neste års midtsommertrav var blant sakene på agendaen. Først ut er temadagen, som blir lørdag 17. november. Trollspeilet er invitert til å holde foredrag og demonstrasjon av alternativ trening av travhest.

Gravingen til ny vanntilførsel på Landbanen er i full gang, og arbeidet går som planlagt. Forhåpentligvis er det meste på plass i løpet av uke 39.

Søndag 30. september blir det kåring av sau på Landbanen. Dette betyr at noen bokser og deler av parkeringsplassen foran boksene blir opptatt, men treningen kan ellers foregå som vanlig.

Neste styremøte: 7. desember

Referat fra styremøtet 16. august
Styret hadde en evaluering av årets midtsommertrav. Generelt sett forløp stevnet bra. Det var over 50 meldte hester og ponnier. Det er bra, men litt lavere enn i 2011. En årsak kan være at det var to andre lokalkjøringer på Østlandet samme dag. Til neste år bør det planlegges slik at det ikke er løpskollisjoner, i hvert fall ikke innenfor Hedmark og Oppland som har felles bulletin.

Det planlegges Hestens Dag, sammen med Bygdedag, på Granavollen 9. september. Hadeland Travselskap er med i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.

Styret gikk gjennom halvårsregnskap, og kunne konkludere med at vi følger budsjettet bra. En stor post på budsjettet er vedlikehold, og oppstart av arbeidet med vanntilførselen er planlagt i september.

Vi planlegger en temakveld/temadag i november. Tema er ikke endelig fastsatt enda.

Neste styremøte
: 21. september

Referat fra styremøtet 10. juni
Dette møtet var i sin helhet viet forberedelser til Gla'dager i Gran 15. og 16. juni, og Midtsommertravet 17. juni.

Neste styremøte
: 16. august

Referat fra felles styremøte med Hadeland Ride- og Kjøreklubb 8. juni
Hovedsak på styremøtet var bruksavtale mellom Hadeland Travselskap og Hadeland Ride- og Kjøreklubb om Landbanen. Det har i lenger tid vært ønske om en formalisering av samarbeidet, og vært arbeidet med å utarbeide en bruksavtale. Og nå er en grunnleggende avtale som regulerer forholdet mellom Hadeland Travselskap og Hadeland Ride- og Kjøreklubb på plass. Avtalen vil bli gjort tilgjengelig på klubbhuset på Landbanen

Neste styremøte
: 10. juni

Referat fra styremøtet 11. mai
Hovedsak på styremøtet var forberedelse av årets midtsommertrav. Det er mye som skal på plass, alt fra dugnad på banen i forkant, til sponsorer og funksjonærer på løpsdagen. Vi håper så mange som mulig har anledning til å stille på dugnad tirsdag 29. mai. Videre var en stand under årets Gla'dager i Gran sentrum (15. og 16. juni), og et opplegg knyttet til Bygdedag på Granavollen i september, blant sakene.

Neste styremøte: 8. juni

Referat fra styremøtet 16. april
Styret hadde møte med leder av banekomiteen, og diskuterte vedlikeholdsbehov på Landbanen. Videre diskuterte styret bygging av uteplass/terasse utenfor klubbhuset. Både vedlikehold av banen og bygging av terasse vil skje ved dugnad. Dato vil bli annonsert på hjemmesiden og gjennom oppslag på Landbanen. Av andre saker var forberedelse til årets midtsommertrav søndag 17. juni, og planlegging av en kveld for våre hovedsponsorer.

Neste styremøte: fredag 11. mai
Generalforsamling i Oppland Travforbund 1. mars
Hadeland Travselskap er det største travlaget i Oppland, og kan stille med 4 representanter til generalforsamlingen i Oppland Travforbund. Anders Andersen, Kåre Lyse, Torill Grønhaug og Gunnhild Søgaard representerte Travselskapet. I tillegg til gjennomgang av årsberetning og regnskap for 2011, aktivitetsplan og budsjett for 2012, mv. var det valg. Ole Seigerud stilte til gjenvalg, og fikk tillit for 2 nye år som leder. Elin A. Helle og Jan Svendsen (vara) tok også gjenvalg, og fikk ny tillit. Arne Lindbak og Trond E. Utgård var ikke på valg. Nye i styret er Kåre Engevold og Line Høyvik (vara).

Referat fra styremøtet 12. februar
Det nye styret hadde sitt første møte søndag 12. februar. Foruten konstituering av styret, var det valg av styremedlemmer til å representere Travselskapet i generalforsamlingen til Oppland Travforbund 1.mars og DNTs generalforsamling 28. april. Av andre saker kan nevnes arbeid med ny DU-søknad til videre utbygging av vanntilførsel på Landbanen. 

Neste styremøte: mandag 16. april

Styret i 2012

Anders Andersen (leder)
Kåre Lyse (nestleder)
Erling Knutsen (kasserer)
Gunnhild Søgaard (sekretær)
Torill Grønhaug (styremedlem)


Vararepresentanter:
Anders Lunde
Sven-Erik Rasmussen
Dag Erik Raastad

De viktigste sakene som har vært tatt opp på styremøter i 2011

·         Frivilligregistrering av Hadeland Travselskap, ordning med grasrotandelen

·         Jubileumsboka «Hadelandstrav – historie og miljø»

·         Møte med ponnigruppa i Oppland Travforbund

·         Fornyelse av leiekontrakten med A/L Hadeland Landbane og Utstillingsplass

·         Forberedelser til sølvkjøringen 19.juni

·         Skal vi bygge uteplass ved klubbhuset?

·         Deltakelse på generalforsamling i DNT

·         Deltakelse på generalforsamling Oppland Travselskap

·         Planlegging og videreføring av vanningsanlegg

·         Ponnidag

·         Ønske om å få til en fullstendig indrebane

·         ”Hestens dag”

·         leiekontrakt/-avtale med HRK.

·         Mønstringsløpsordningen, innstilling til travkonferansen 15-16 okt.

·         Deltakelse på travkonferansen

·         Oppsett av lokalløp. Tidspunkt og proposisjoner

·         Generalforsamling  4.februar 2012 – planlegging

·         Ponnikurs på Biri og Landbanen november-januar

·         Temakveld

14.1.2012

Styret i 2011

Anders Andersen (leder)
Kåre Lyse (nestleder)
Erling Knutsen (kasserer)
Mari Sørensen (sekretær)
Morten Antonsen (styremedlem)


Vararepresentanter:
Arne Grøntjernet
Sven-Erik Rasmussen
Dag Erik Raastad

Oppdatert 22.2.2011
 

e-post til styret kan sendes til: styret@hadeland-travselskap.net